voor een veiligere omgeving

Straatcoaches

Jeugdoverlast is een aanhoudend probleem, dat goed aangepakt moet worden. 
Bewoners moeten zich veilig voelen in hun eigen wijk en kinderen moeten in de speeltuin kunnen spelen. Sure Toezicht & Veiligheid biedt ondersteuning in overlastwijken door de inzet van straatcoaches, die het gesprek aangaan, maar ook optreden als het nodig is.

Als er bij Sure Toezicht & Veiligheid overlast wordt gemeld, wordt er direct een Straatcoach ingeschakeld. De straatcoach weet wat er speelt op straat en spreekt de jongeren aan op hun gedrag en op de overlast die ze veroorzaken. Deze coach legt op een eerlijke en respectvolle manier contact met de jongeren om een einde te maken aan de overlast.

Sure Toezicht & Veiligheid

Postbus 456
4460 AW Goes

Postbus 1103
3260 AC Oud-Beijerland

T: 087-7849394
M: 06-48017773

info@suretoezichtenveiligheid.nl